flexile-white-logo
a

Brunch buffet : maandag 1 mei van 11.00 uur tot 13.30 uur. Glaasje bubbels of fruitsap, assortiment broodjes, molennaarsbrood, assortiment koffiekoeken, mini donuts, …